Terapia logopedyczna


W naszej szkole można skorzystać z pomocy logopedy-czyli specjalisty zajmującego się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. W terapii logopedycznej uczestniczą uczniowie kl.I-III, którzy przeszli badania przesiewowe lub mają do tego zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4osobowych. Na zajęciach wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej. Terapia logopedyczna jest procesem długotrwałym. Spotkania z logopedą nie są wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenia z dzieckiem.

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu wad wymowy, ale pamięta również o ćw. usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też ćw. ułatwiające naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.