Biblioteka


Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni.

Księgozbiór liczy 8019 woluminów. Korzysta z niego ok. 70 uczniów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli.  Składa się  z literatury pięknej (głównie lektury z języka polskiego), książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii i albumów. Zbiory biblioteki sukcesywnie powiększają się poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywane dary.

 

Obecnie opiekę nad biblioteką sprawuje: mgr Małgorzata Jankowska

Godziny otwarcia biblioteki:

 Poniedziałek: 855- 940 i przerwy między lekcjami.

 Pozostałe dni tygodnia  - przerwy między lekcjami.