Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu