Punkt Przedszkolny


W roku szkolnym 2017/2018 do Punktu Przedszkolnego w Nadrożu uczęszcza 19 dzieci. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Fundacja ,,Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Torunia. Praca dydaktyczno-wychowawcza w punkcie obejmuje 4,5 godziny. Raz w tygodniu dzieci uczestniczą w terapii logopedycznej. Opieka wychowanie oraz nauczanie dzieci w Punkcie Przedszkolnym odbywa się w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Do podstawowych form organizacyjnych wychowania dzieci w przedszkolu należą: zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia obowiązkowe oraz sytuacje okolicznościowe. Metody przyjęte w Punkcie Przedszkolnym obejmują swoim zakresem zarówno proces wychowania jak i kształcenia oraz uwzględniają właściwości rozwoju dziecka i jego etapy. W pracy z dziećmi wykorzystywane są metody oparte na działaniu, metody oparte na obserwacji oraz metody oparte na słowie.