Psycholog szkolny


Głównym zadaniem psychologa w szkole są indywidualne i grupowe rozmowy z uczniami o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, udzielanie dzieciom wsparcia informacyjnego i emocjonalnego, pomoc w w rozwiazywaniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, a także rozpoznawanie sytuacji wychowawczej uczniów, diagnozowanie ich potencjalnych możliwości i kompleksowe wspieranie ich rozwoju.
Oprócz spotkań indywidualnych psycholog prowadzi także zajęcia z całymi grupami uczniów, których celem jest wyposażenie dzieci w niezbędne kompetencje społeczne, umiejętności interpersonalne oraz wiedzę dotyczącą prospołecznych wzorców zachowań.
Psycholog współpracuje także z rodzicami uczniów. Rodzice mogą zgłaszać się na konsultacje indywidualne w przypadku zaobserwowania każdego niepokojącego zachowania przejawianego przez ich pociechy, gdy martwią się zachowaniem własnego dziecka, mają trudności wychowawcze lub chcieliby po prostu lepiej zrozumieć swoje dziecko.

W naszej szkole dyżur psychologa odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 13:00 oraz w każdy czwartek od 11:00 do 14:00.