Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     3  września 2018 r.

 

 Zimowa przerwa świąteczna:                                                                  23 - 31 grudnia 2018 r.

 

 Ferie zimowe:                                                                                       14-27 styczcznia  2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty:                                                                            15-17 kwietnia 2019 r.


 Wiosenna przerwa świąteczna:                                                               18-23 kwietnia 2019 r.

                                                             

 Zakończenie roku szkolnego   2018/2019:                                                    21 czerwca 2019r.